نتایج در مدل سام

موفقیت سازمان منتج از توانایی سازمان در دستیابی به اهداف بلندمدت، با توجه به نیازها و انتظارات ذی نفعان سازمان است که به نوعی در قالب نتایج نمود پیدا می کند. در واقع نتایج چیزی است که در سازمان پس از اجرای موارد توضیح داده شده در بخش توانمندسازها، تحقق یافته است.

نتایج، حاصل مجموعه­ای از شاخص­های عملکردی و دستاوردهای مرتبط است که  به منظور تعیین میزان جاری سازی موفق رویکردهای مبتنی بر نیازها و انتظارات ذی نفعان تعریف و ارزیابی می­گردد. بخشی از نتایج نیز بر بازخورد ذی­نفعان کلیدی متمرکز است. برداشت­های ذینفعان کلیدی می­تواند از طرفی به سازمان نشان دهد که در اجرای راهبردهای خود برای برآورده کردن نیازها و انتظارات ذی نفعان کلیدی تا چه حد موفق بوده است و از سوی دیگر مبنایی برای پیش­بینی جهت­گیری­های آتی سازمان خواهد بود.

معیار 7: نتایج مشتریان

این معیار در دو بخش ارائه می­گردد:

زیرمعیار اول شامل برداشت‌هایی از نتایج مبتنی بر بازخورد از مشتریان درباره تجارب شخصی در برخورد با سازمان است.

زیرمعیار دوم شامل نتایج مرتبط با عملکرد سازمان از نظر توانایی تحقق نیازهای مشتریان و ایجاد روابط پایدار با مشتریان است.

7-1- نتایج برداشتی مشتریان

7-1-1- اثربخشی  روش­های اطلاع‏رسانی، ارتباط و تعامل با مشتریان و تناسب آن با نیازها و انتظارات  آن‏ها  جهت خلق ارزش برای مشتریان.

7-1-2- فرهنگ سازمان و تعهد مدیریت ارشد و کارکنان در برآوردن نیازها و انتظارات مشتری و پایبندی به ارزش‏های سازمان.

7-1-3- انعطاف‏پذیری و سازگاری سازمان با تغییرات نیازها و انتظارات مشتریان.

7-1-4- تصویر و شهرت سازمان در برآوردن انتظارات مشتریان فراتر از کیفیت محصولات و خدمات.

7-1-5- تاثیر نوآوری‏‏‏ در محصولات و ارائه خدمات در برآورده‏کردن نیازها و انتظارات و خلق ارزش برای مشتریان.

7-1-6- تاثیر فناوری‏ و شیوه‏های‏ جدید در استفاده از منابع طبیعی در چرخه حیات محصولات و خدمات بر محیط زیست از دیدگاه مشتریان.

7-1-7- توسعه ویژگی‏های محصولات و خدمات در رابطه با برآوردن نیازها و انتظارات  و  ایجاد ارزش برای مشتریان از دیدگاه آن­ها.

7-1-8- تجربه کلی و بازخورد مشتریان  در ارتباط با وجود درک مشترک از اهداف و ارزش‏ها و منافع از جمله: تحویل، پشتیبانی، ارتباطات و ارائه خدمات.

 

7-2- نتایج عملکردی مشتریان

7-2-1- نتایج ارزیابی عملکرد در رابطه با نوآوری‏ها و تغییرات در فناوری، با توجه به نیازها و انتظارات مشتریان و همسویی آن با راهبردها و  اهداف سازمان.

7-2-2- ارزیابی تاثیرات بالقوه ریسک‏ها و فرصت‏های مرتبط با فعالیت‏های نوآورانه در پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان و برنامه‏ها و اقدامات انجام شده برای حذف/کاهش ریسک‏ها.

7-2-3- ارزیابی دستاوردهای مرتبط به برآوردن نیازها و انتظارات مشتریان و همسویی آن ها  با سیاست ها، راهبردها و اهداف و در مقایسه با برترین­ها.

7-2-4- کارآیی و اثربخشی فرآیندهای تحویل، استفاده و  پشتیبانی از محصولات، خدمات و انطباق آن­ها با راهبردها و اهداف مرتبط با مشتریان.

معیار 8: نتایج کارکنان

این معیار در دو بخش ارائه می­ گردد:

 • زیر معیار اول شامل نتایج حاصل از  برداشت­ های کارکنان درباره تجارب شخصی در تجربه کار برای سازمان است.
 • زیر معیار دوم شامل نتایج مرتبط با عملکرد سازمان در جذب، مشارکت دادن، توسعه و نگهداشت کارکنان است.

8-1- نتایج برداشتی کارکنان

8-1-1- تمایل کارکنان به درگیر شدن در حفظ و توسعه فرآیندهای جدید، بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف سازمان.

8-1-2- توانمندی و  انگیزه کارکنان برای قبول مسئولیت در کار و نتایج عملکرد در سطوح مختلف در سراسر سازمان و میزان انطباق آن با هویت سازمان، اهداف، سیاست‏ها و استراتژی‏ها.

8-1-3- بهبود عملکرد فردی و توسعه شایستگی­های کارکنان، همسو با راهبردها، سیاست‏ها و هویت سازمان و اهداف فردی، گروهی و سازمانی.

8-1-4- فرهنگ سازمان، شامل سطح تعهد و رفتار رهبری به عنوان الگو در تحقق هویت سازمان و  پای‏بندی به ارزش‏ها، مبتنی بر بستر سازمان.

8-1-5- اثربخشی فرآیندها و رویکردهای ارتباطی برای درک نیازها، انتظارات، فرصت‏ها و ریسک‏های مرتبط با کارکنان.

8-1-6- تصویر سازمان و وجهه رهبری سازمانی در برآوردن نیازها و انتظارات حال و آینده کارکنان و توسعه کیفیت زندگی آن­ها  در بلند مدت.

8-1-7- مشارکت کارکنان در توسعه دانش سازمانی و پذیرش کارکنان از فناوری‏های جدید و آمادگی برای تغییر.

8-1-8- دستاوردها و تعهد رهبری سازمان در ایجاد فرصت‏های برابر در ارتباط با کارکنان.

 

8-2- نتایج عملکردی کارکنان

8-2-1- دستیابی به اهداف مرتبط با کارکنان و همسویی آن‏ها با سیاست­ها و راهبردها و مقایسه نتایج آن با برترین­ها.

8-2-2- اثربخشی رویکردها و فرآیندهای درگیر کردن کارکنان همسو با سیاست‏، راهبردها و اهداف.

8-2-3- اثربخشی فرآیندهای حفظ و توسعه شایستگی‏ها و مهارت­های کار گروهی.

8-2-4- تحقق نیازها و انتظارات کارکنان بر اساس  نتایج  شاخص‏های کلیدی عملکرد.

8-2-5- اثربخشی رویکردها و فرآیندهای توانمندسازی و ایجاد انگیزه در کارکنان.

8-2-6- عملکرد رهبری در جلب حداکثر مشارکت کارکنان در سطوح مختلف در سراسر سازمان.

8-2-7- اثربخشی ارتباطات درون سازمانی متناسب با نیازها و انتظارات کارکنان برای ایجاد درک مشترک از اهداف، ارزش‏ها و منافع مشترک.

معیار 9: نتایج شرکاء و تامین کنندگان

این معیار در دو بخش ارائه می­ گردد:

 • زیرمعیار اول شامل برداشت‌های شرکاء و تامین کنندگان کلیدی در تجربه آن­ها در مواجهه و ارتباط با سازمان است.
 • زیرمعیار دوم شامل نتایج مرتبط با عملکرد سازمان از نظر شناسایی برداشت­ها و نیازهای شرکاء و تامین کنندگان کلیدی و اقدامات انجام شده برای در نظر گرفتن نیازها و ایجاد روابط پایدار با آنان است.

9-1- نتایج برداشتی شرکاء و تامین‏کنندگان

9-1-1- تعهد، همکاری و تعامل سازمان با شرکاء و تامین‏کنندگان در پروژه‏های توسعه کسب و کار با منافع مشترک.

9-1-2- اثربخشی فرآیندهای ارتباطی و اطلاع‏رسانی مستمر و دوسویه بین سازمان و شرکاء و تامین‏کنندگان بر اساس نیازها و انتظارات آن­ها، ریسک­ها و فرصت­ها.

9-1-3- تعهد سازمان در رفتارهای اخلاقی، اجتماعی و زیست محیطی در برنامه­ها و پروژه­های مشارکتی با شرکا و تامین کنندگان.

9-1-4- مدیریت تامین ‏کنندگان و شرکاء در موارد:

 • قابلیت­های فنی برای برآوردن الزامات تحقق محصولات یا خدمات.
 • ریسک‏ها و فرصت‏ها، مرتبط با امکانات یا ظرفیت­های درون سازمانی.
 • در دسترس بودن منابع مورد نیاز.
 • نوع و سطح کنترل‏ مورد نیاز برای جنبه‏های زیست‏محیطی، مسئولیت اجتماعی، پایداری و‏ تداوم کسب و کار.

9-1-5- اثر روش­ها و فناوری‏های نوین بر شرکاء و تامین ‏کنندگان.

9-2- نتایج عملکردی شرکاء و تامین ‏کنندگان

9-2-1- دستیابی به اهداف مرتبط با شرکاء و تامین­کنندگان و همسویی آن‏ها با سیاست­ها و راهبردها و مقایسه نتایج آن با برترین­ ها.

9-2-2- تعهد مدیریت ارشد در ایجاد رابطه نزدیک با تامین‏ کنندگان و توسعه همکاری تنگاتنگ در سطوح مدیریت میانی بین دو سازمان برای ایجاد درک مشترک از اهداف  و ارزش‏ها و دستیابی به منافع مشترک.

9-2-3- نتایج مدیریت و کنترل ریسک‏ها و فرصت‏های مرتبط با امکانات یا ظرفیت‏های تامین‏کنندگان و  شرکاء و قابلیت­های فنی آن­ها برای:

 • تحقق الزامات محصولات یا خدمات؛
 • در دسترس بودن منابع مناسب؛
 • نوع و میزان کنترل‏ جنبه‏ های زیست‏‏ محیطی پایداری و تداوم کسب و کار.

9-2-4- میزان پایبندی به تعهدات قراردادی با شرکا و تامین­ کنندگان از دیدگاه رعایت معیارهای اخلاقی و مسئولیت‏پذیری اجتماعی در سراسر سازمان و به صورت نظام­مند و شفاف.

معیار 10: نتایج جامعه و محیط زیست

این معیار در دو بخش ارائه می­گردد:

 • زیر معیار اول شامل نتایج حاصل از  برداشت­های جامعه (محلی، ملی و بین المللی) از سازمان است.
 • زیر معیار دوم شامل نتایج مرتبط با عملکرد سازمان در توانایی برآورده کردن انتظارات جامعه خود می­باشد.

10-1- نتایج برداشتی جامعه و محیط ‏زیست

10-1-1- تعهد سازمان در حفاظت از محیط‏زیست (محلی، منطقه‏ای، ملی و جهانی) و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب استفاده از منابع طبیعی مرتبط با چرخه حیات محصولات و  خدمات.

10-1-2- تاثیر سازمان بر اجتماع (محلی، منطقه‏ای، ملی و جهانی).

10-1-3- میزان شفافیت، پاسخگویی و رفتار اخلاقی سازمان.

10-1-4- تصویر، شهرت و توانایی سازمان در کنترل اثرات زیست‏محیطی و برآورده کردن نیازها و انتظارات جامعه.

10-1-5- همکاری سازمان با اجتماع (محلی، دانشگاهی، مقامات دولتی و انجمن‏ها …) و تعامل با آن­ها از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیست‏ محیطی.

10-1-6- اثربخشی فرآیندهای ارتباطی با جامعه و محیط‏زیست. متناسب با نیازها و انتظارات، ریسک­ها و فرصت­های مربوط به آن­ها.

10-2- نتایج عملکردی جامعه و محیط‏زیست

10-2-1- عملکرد سازمان در قبال جامعه، محیط‏زیست، استفاده بهینه و مسئولانه از منابع طبیعی مرتبط با چرخه عمر محصولات، خدمات در راستای استراتژی و اهداف سازمان و در مقایسه با بهترین روش‏های تجربه شده.

10-2-2- به کارگیری فناوری‏های نو در مدیریت محیط‏زیست و استفاده از منابع طبیعی در طول چرخه عمر محصولات و خدمات.

10-2-3- عملکرد اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی سازمان در برآوردن نیازها و انتظارات جامعه در سطوح محلی، منطقه‏ای، ملی و جهانی.

10-2-4- پایش در دسترس بودن منابع طبیعی و تعیین ریسک‏ها‏ و فرصت‏های مرتبط به آن‏ها در حال و آینده.

10-2-5- اثربخشی فرآیندهای ارتباطی مرتبط با برآوردن نیازها و انتظارات جامعه بر اساس بازخوردها به عنوان مبنایی برای درک مزایا، ریسک‏ها و فرصت‏‏های بهبود.

10-2-6- پایش مستمر تحقق اهداف مرتبط با  جامعه در تمامی سطوح سازمان بر اساس بازخوردها و در مقایسه با بهترین­ها.

معیار 11: نتایج عملکردی

در این معیار از شاخص­های کلیدی مالی و غیر مالی برای سنجش عملکرد استراتژیک و عملیاتی سازمان استفاده می شود.

این شاخص­ها به پایش، درک، پیش­بینی و بهبود دستاوردهای کلیدی استراتژیک مورد انتظار کمک می­کنند.

11-1- نتایج مالی

11-1-1- دستیابی به اهداف مالی و اطمینان از همسویی آن با سیاست­ها و راهبردها.

11-1-2- ترازیابی نتایج شاخص‏های عملکردی مالی مرتبط در همسویی با اهداف، راهبردها و مقایسه با بهترین­ها.

11-1-3- ارزیابی نتایج عملکرد مدیریت ریسک‏ها و فرصت‏های مرتبط به منابع مالی در راستای دستیابی به اهداف و راهبردها.

11-1-4- تحلیل اثرات مالی (هزینه/فایده) به‏کارگیری فناوری‏های نوظهور و نوآوری‏های انتخاب شده توسط سازمان.

11-1-5- ارزش افزوده حاصل از بهبود فرآیندها و دستیابی به سطح بالاتری از عملکرد مالی.

11-1-6- نتایج مالی حاصل از اقدامات، تحولات و بهبود عملکردها به واسطه درک و پیش‏بینی نیازها و انتظارات ذی‏نفعان.

11-2- نتایج غیرمالی

11-2-1- بهبود عملکرد فرآیندها و اثربخشی و کارایی آن‎ها در راستای سیاست­ها، راهبردها و اهداف.

11-2-2- نتایج اندازه­گیری شاخص‏های کلیدی عملکرد و اطمینان از دستیابی به  اهداف و همسویی با  چشم انداز، ماموریت، سیاست­ها و راهبردهای سازمان.

11-2-3- ترازیابی نتایج شاخص‏های عملکردی غیرمالی مرتبط در همسویی با اهداف، راهبردها و مقایسه با بهترین­ها.

11-2-4- ارزیابی نتایج عملکرد مدیریت ریسک‏ها و فرصت‏های مرتبط به منابع غیر­مالی در راستای دستیابی به اهداف و راهبردها.

11-2-5- اثربخشی مدیریت اطلاعات و ارتباطات با ذینفعان و اطمینان از همسویی آن با سیاست ها، راهبردها و اهداف.

11-2-6- اثربخشی مدیریت مالکیت فکری سازمان (دانش سازمانی، نام‏تجاری، نرم‏افزارها، انتشارات و …) و همسویی آن با سیاست­ها، راهبردها و اهداف.

11-2-7- اثربخشی مدیریت فناوری از جمله فناوری‏های نوظهور برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات حال و آینده مشتریان و سایر ذی‏نفعان.

11-2-8- اثربخشی و کارآیی مدیریت ارزش و قابلیت اتکاء ( قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی، ایمنی، نگهداری و پشتیبانی نگهداری،  امنیت و …)  تاسیسات، تسهیلات، تجهیزات و خدمات و همسویی آن­ها با سیاست­ها، راهبردها و اهداف.

11-2-9- اثر بخشی مدیریت عوامل  موثر بر محیط کار ( فیزیکی و فرهنگی، روانی، ایمنی و امنیت) و تاثیر آن بر فرهنگ و تصویر سازمان.

keyboard_arrow_up