منطق ارزیابی مدل سام

منطقی که برای ارزیابی عملکرد یک سازمان نسبت به معیارهای مدل سام مورد استفاده قرار می­گیرد منطق RADAR است.

منطق رادار

مبنای ارزیابی و امتیاز دهی در مدل سام برگرفته از منطق ارزیابی  RADAR است. منطق رادار یک چارچوب ارزیابی پویا و یک ابزار مدیریتی قدرتمند است که روشی ساخت یافته را برای سنجش عملکرد سازمان ها معرفی می­کند.

عناصر منطق RADAR ، با هدف کمک به ارائه یک تحلیل قوی­تر، به تعدادی ویژگی­ها شکسته شده و با هر ویژگی یک توصیف مرتبط ارائه شده است که نشان می­دهد منظور چیست و سازمان مشخصا باید قادر به بسط چه چیزی باشد.

یک فرد یا یک تیم می­تواند از سطح ویژگی­های منطق رادار، منطبق با معیارهای مدل ارزیابی موفقیت پایدار،  برای موارد زیر استفاده کنند:

  • کمک به شناسایی جاهایی در سازمان که نقاط قوت و فرصت­های فعلی برای بهبود وجود دارد.
  • کمک به سازمان در توصیف آینده خود، از نظر نتایج مطلوب و اقدامات لازمی که باید انجام شود.
keyboard_arrow_up