مراجع اصلی طراحی مدل سام

مدل سام با هدف بهبود توانایی سازمان‏ در دستیابی به موفقیت پایدار با ارجاع به اصول مدیریت کیفیت و آخرین ویرایش سری استانداردهای  ایزو 9000 و سایر استانداردهای وابسته طراحی شده است.

استقرار سیستم­های مدیریت کیفیت در سازمان پایه فعالیت­های تضمین کیفیت است. ایزو 9001 و سایر استانداردهای مرتبط، بهبود کیفیت محصولات/فرآیند و بهبود سطح رضایتمندی مشتری را در پی خواهند داشت. سازمان با استقرار سیستم مدیریت کیفیت و استانداردهای مرتبط، فضایی را ایجاد می­کند که به صورت سیستمی، بستر مناسب را برای کارایی و اثربخشی  آماده می کند. اما استانداردها، حداقل بوده و به‌عنوان عوامل موفقیت کلیدی سازمان شناخته نمی‌شوند. در استانداردهای ایزو 9000 اندازه گیری عملکرد و شاخص‌های مهم مربوط به مردم و جامعه ارائه نمی­گردد. استقرار استاندارد ایزو 9001 در واقع یک تصویر از انطباق سازمان با الزامات استاندارد مقطعی از زمان است. تداوم و توسعه این بستر،  نیازمند بهره­گیری از مدلی است که  فعالیت­های ارزیابی و خودارزیابی را به روشی نظام­مند جاری کند و پیشرفت را به دقت اندازه­گیری نماید.

برای تامین اطلاعات پشتیبان سازمان­هایی که تمایل به استفاده و اجرای استاندارد ایزو 9001 را دارند و نیز راهنمایی آن دسته از سازمان­هایی که تصمیم به پیشرفت فراتر از الزامات آن را دارند استاندارد ایزو 9004ویرایش 2018 برای تامین اطلاعات پشتیبان سازمان هایی که تصمیم به پیشرفتی فراتر از الزامات ایزو 9001 داشته اند توسط ISO/TC176 تهیه و ارائه شده است. راهنمایی­ها و الزاماتی که در این استاندارد آمده است به الزامات استاندارد ایزو 9001 اضافه نشده­اند یا تغییری در آن ایجاد  نمی­کنند بلکه این استاندارد طیف گسترده­تری از عناوینی که منتهی به بهبود عملکرد سازمان و حرکت به سمت موفقیت پایدار می­شود را بیان می­کند. استاندارد ایزو 9004 شامل راهنمای روش­های خود ارزیابی نیز هست ولی نتایج در این استاندارد دیده نمی­شود و قابلیت اندازه گیری ندارد.

مدل سام با بهره­گیری از راهنمای جامع استاندارد ایزو 9004 و بهره­برداری از تجارب مدل­های تعالی بین­المللی ( مانند مالکولم بالدریج، دمینگ و EFQM)، با تمرکز بر استقرار کامل فرایند تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان و ایجاد توان اندازه­گیری نتایج،  نظامی را برای بهبود مستمر در چرخه اجرا و عملیات جاری و چرخه تغییر و بهبود یا تحول در کسب و کار با بهره­گیری  از خلاقیت و نوآوری، بنیان نهاده است.

مدل سام از دو بخش «معیارهای توانمندساز» و «معیارهای نتایج» تشکیل شده است. مرجع اصلی معیارهای توانمندساز در مدل سام (SSAM)، برگرفته از راهنماها، الزامات و اصول مدیریت کیفیت ارائه شده در استاندارد ایزو 9004 ویرایش 2018 است. معیارهای نتایج برگرفته از بخش نتایج مدل جایزه ملی کیفیت ایران (INQA) است که با بهره گیری از نتایج مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)  ویرایش­های 2013 و 2020، متناسب با مدل و نیازهای سازمان­ها تکمیل شده است.

مقیاس امتیازدهی در این مدل بر اساس سنجش عناصر نتایج و توانمندسازها، (شامل رویکرد، استقرار و ارزیابی) مطابق منطق رادار، طراحی شده است و در تعیین این موارد از تجارب طراحان و ارزیابان ارشد مدل INQA بهره­برداری شده است.

keyboard_arrow_up